[[TitleIndustry]]

Što je to vruće valjanje? Koje su prednosti i nedostaci?

Date:Jun 05, 2019

Vruće valjanje je proces oblikovanja čelične ploče, koji se odnosi na valjanje pod uvjetom da čelik ili legura nisu potpuno ohlađeni i mekši. Glavne značajke su:

Prednosti: konstrukcija odljevka ingota može biti uništena, veličina zrna čelika može se rafinirati, a defekti mikrostrukture mogu se ukloniti, tako da se mikrostruktura i mehanička svojstva čelika mogu poboljšati. Ovo poboljšanje se uglavnom odražava u smjeru valjanja, tako da čelik više nije izotropan u određenoj mjeri, a mjehurići, pukotine i popuštanje nastali tijekom lijevanja također se mogu zavariti pod djelovanjem visoke temperature i tlaka.

nedostaci:

1. Nakon vrućeg valjanja nemetalne inkluzije (uglavnom sulfidi i oksidi, kao i silikati) u čeliku se prešaju u tanke listove, što rezultira raslojavanjem (međuslojem). Delaminacija uvelike otežava vlačna svojstva čelika uzduž smjera debljine, a pri skupljanju zavara može doći do interlaminarnog kidanja. Lokalno naprezanje izazvano skupljanjem zavara često je nekoliko puta više od deformacije granice popuštanja, što je mnogo veće od onog koje uzrokuje opterećenje.

2.Postoji stres uzrokovan neravnomjernim hlađenjem. Preostalo naprezanje je unutarnje samofazno naprezanje ravnoteže bez vanjske sile, a toplo valjani čelični profil sa svim vrstama presjeka ima takvu vrstu zaostalog naprezanja. Što je veća veličina presjeka općeg čelika, to je veća zaostala naprezanja. Iako je zaostalo naprezanje samo-faza ravnoteže, još uvijek ima određeni utjecaj na performanse čeličnih elemenata pod djelovanjem vanjske sile. Na primjer, može imati negativne učinke na deformaciju, stabilnost, otpornost na zamor i tako dalje.


Par: Metode rezanja dupleks nehrđajućeg čelika

Sljedeći: Je li od nehrđajućeg čelika 304 ili 316 bolje?